Regulamin

Warunki korzystania z TOP10Hosting.pl

1. Warunki

  • Uzyskując dostęp do tej witryny internetowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania, a także wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji. Zgadzasz się również przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów zawartych w regulaminie. Użytkownicy, którzy nie zgadzają się lub nie przestrzegają niniejszych warunków, nie mogą korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte w tej witrynie internetowej są chronione obowiązującym prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Licencja 

  • Korzystając z TOP10Hosting.pl udzielasz nam zgody na przetwarzanie treści Twoich opinii, komentarzy oraz recenzji. 

3. Odpowiedzialność

  • Serwis TOP10Hosting.pl nie udziela gwarancji dotyczących usług firm, które są wspomniane na poszczególnych podstronach portalu. Nie odpowiadamy także za treść zawartych opinii oraz retencji oraz za potencjalne naruszanie praw przez naszych użytkowników. Ponadto Serwis TOP10Hosting.pl nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności wykorzystania materiałów na stronie internetowej w związku z takimi materiałami lub na jakichkolwiek witrynach połączonych z tą witryną.
  • W żadnym takim przypadku TOP10Hosting.pl nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi za utratę danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z korzystania z serwisu nawet jeśli TOP10Hosting.pl lub upoważniony przedstawiciel został powiadomiony (ustnie lub pisemnie) o możliwości wystąpienia takich szkód.

4. Aktualność

  • Jest możliwe, że materiały pojawiające się na stronie TOP10Hosting.pl mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Serwis nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na jej stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. Ponadto, TOP10Hosting.pl nie jest odpowiedzialny za aktualność jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie.