10 najlepszych hostingów pod WordPress w Polsce

10 najlepszych hostingów pod WordPress w Polsce

Wyselekcjonowałem 10 najlepszych hostingów pod WordPress w Polsce i zebrałem wszystkie informacje w  jednym miejscu.

Warto zwrócić uwagę na przedstawione informacje, ponieważ podjęcie właściwego wyboru może pomóc wam zaoszczędzić sporo na rocznych kosztach hostingu.

Wybór odpowiedniej usługi pod względem użyteczności, prędkości oraz ceny gra istotną rolę w drodze do uzyskania sukcesu biznesowego, w przeciwnym razie narażasz się, na to, że Twoja strona oparta na WordPress odczuje negatywne skutki tego niewłaściwego wyboru. Przytoczę parę z tych negatywnych skutków:

 • niższy ranking w wyszukiwarkach,
 • większe prawdopodobieństwo, że strona wyświetli się z błędem,
 • co za tym idzie niższa liczba odwiedzin,
 • niższa konwersja klientów,
 • i ostatecznie niższe zarobki.

Prędkość działania stron gra kluczową rolę, w tym jak strony są oceniane przez Google i jest jednym z głównych czynników branych pod uwagę w przypadku SEO (Search Engine Optimization).

Co to oznacza w praktyce?

Możesz się przykładowo posiłkować kalkulatorem od Google w celu znalezienia odpowiedzi, w moim przypadku poprawa tych wszystkich czynników skutkować może według szacowań, wzrostem przychodu nawet o 20.000 zł rocznie w przypadku przyśpieszenia czasu wczytywania się strony o zaledwie 1 sekundę.

Od razu widać, dlaczego wybór hostingu, jest jednym z najważniejszych czynników decyzyjnych przy projektowaniu swojego biznesu. Konsekwencje dokonania złego wyboru mogą nieść za sobą znaczne skutki i wpływać na rozwój firmy. 

Badania skupiły się na dziesięciu największych firmach hostingowych w Polsce

Wiele firm hostingowych chwali się, że są bardziej wydajni szybsi od innych, niektóre nawet stwierdzając, że są 67 razy bardziej wydajne, lub super stabilni dzięki wprowadzonym rozwiązaniom w postaci chmury i “load balancingu”, inni znakomitą obsługą klienta lub skalowalnością usługi. Zamiarem testów jest sprawdzenie części tych stwierdzeń i zestawić je z rzeczywistością. 

Kandydaci do analizy

Analiza ma na celu porównanie funkcji oraz zestawienie danych dotyczących specyfikacji technicznych poszczególnych hostingodawców. Oferty ograniczone są do zakresu cenowego od 120 zł do 639,60 zł za rok w cenie poza promocją na pierwszy rok.

Wzięliśmy pod uwagę następujących usługodawców, wykazanych przez rankingi w sieci jako wiodące firmy hostingowe w Polsce:

 • KEI
 • atthost
 • smarthost
 • kei
 • Zenbox
 • MyDevil.net
 • cyber_Folks
 • lh.pl
 • nazwa.pl
 • dhosting.pl
 • home.pl
HOSTINGPAKIETPOWIERZCHNIA CENA ROCZNA BRUTTO
KEIHosting START60 GB300 zł
atthostEnterprise SSD50 GB209 zł
smarthostpremium-ssd-store20 GB318,57 zł
ZenboxHosting Firma 10k25 GB344,40 zł
MyDevil.netMD545 GB350 zł 
cyber_FolksCyber_UP25 GB293,97 zł
lh.plMango30 GB147,60 zł
nazwa.plHosting Cloud Basic 100 GB246 zł
dhosting.plElastyczny Web Hosting50 GB246 zł
home.pl Hosting Start70 GB639,60 zł

Porównanie specyfikacji poszczególnych pakietów hostingowych

PAKIET CENA PANEL ZARZĄDZANIA RODZAJ SERWERA
Hosting START (KEI)300 złWebAs nginx
Enterprise SSD (atthost)209 złautorskinginx
premium-ssd-store (smarthost)318,57 złcPanelApache
Hosting Firma 10k (Zenbox)344,40 zł autorskiLiteSpeed Web Server
MD5 (MyDevil.net)350 zł autorskinginx
Cyber_UP (cyber_Folks)293,97 zł autorskiLiteSpeed Web Server
Mango (lh.pl)147,60 zł autorskiApache
Hosting Cloud Basic (nazwa.pl) 246 zł autorskiApache
Elastyczny Web Hosting (dhosting.pl)246 złautorskiLiteSpeed Web Server
Hosting Start + SSL (home.pl)639,60 złautorskiIdeaWebServer

Przygotowanie środowiska testowego

Na każdym z tych hostingów została postawiona identyczna strona testowa oparta o WordPress, bez żadnych modyfikacji lub wykonanych optymalizacji. Celem testu było sprawdzenie wydajności tych serwerów. Na każdej stronie zostało zamieszczonych 1145 słów z generatora Lorem Ipsum oraz 11 wysokiej rozdzielczości zdjęć. Każda ze stron została sprawdzona tymi samymi narzędziami.

Warto wspomnieć, że czynnikiem decydującym w wyborze pakietów była najbardziej zbliżona cena usługi przy podobnych parametrach. 

Schemat wykonywanych testów

Plan testów był następujący, każdy test był wykonywany o tej samej porze dnia dla każdego z hostingów, po czym były one powtórzone kilkukrotnie w różnych odstępach, co ogranicza rozbieżności w wynikach. 

Część wymienionych narzędzi wykonuje podobne do siebie operacje, zamiarem było ograniczenie niedoskonałości narzędzi diagnostycznych i zestawienia tych samych danych z wielu źródeł, aby podwyższyć wiarygodność testów.

 1. W pierwszej fazie wykorzystano GTMetrix z serwera testowego znajdującego się w Vancouver, Kanada jest to domyślna lokalizacja wykorzystywana przez to narzędzie.
 2. W drugim teście wykorzystano Pingdom tools ze wskazaniem lokalizacji we Frankfurcie, Niemcy.
 3. Następnie zainstalowano na każdej stronie wtyczkę do WordPress WPPerformanceTester do wykonania testów obciążenia. 
 4. Wykonany został podstawowy test prędkości ładowania za pomocą wtyczki WP Performance Tester
 5. Dokonałem analizy doświadczenia użytkownika przy korzystaniu z poszczególnych paneli klienta.

Sprawdzenie czasu odpowiedzi serwera za pomocą GTMetrix

Każda ze stron została przetestowana z domyślnego serwera dla narzędzia GTMetrix. Interesował nas przede wszystkim wynik TTFB, jest to wartość, która określa czas pierwszej odpowiedzi serwera, następnie interesuje nas całkowity czas wczytywania strony. Czynniki te są istotne z punktu widzenia pozyskiwania nowych klientów, szybka odpowiedź serwera a co za tym idzie  szybkie zaczytanie strony, ogranicza możliwość porzucenia załadowania strony przez odwiedzającego.

Z powyższych wyników można wyciągnąć odpowiednie dane, przedstawione w tabeli poniżej:

HOSTING TTFB ms CZAS WCZYTYWANIA ms
cyber Folks0.3801.900
Zenbox0.3991.900
lh.pl0.4002.100
MyDevil.net0.4132.300
atthost0.4482.000
dhosting.pl0.5001.600
smarthost0.7001.900
KEI0.7002.500
nazwa.pl0.8002.700
home.pl0.9002.400

Jak widać hosting cyber_Folks miał najlepsze wyniki wczytywania, gdy odpytane przez serwer w Kanadzie. Za to dhosting.pl miało słabszy wynik TTFB, ale lepszy wynik całkowitego czasu wczytywania strony, czyli 1.6 sekundy. Strona wczytała się w czasie 1,9 sekundy dla pierwszych dwóch hostingów, wyniki są mocno zbliżone. Pozostałe serwery wczytują się w podobnym czasie, lecz należy zauważyć też wynik TTFB, gdzie pierwsze 6 hostingów osiągnęły bardzo zbliżony czas odpowiedzi. Większość powyższych wyników jest zadowalająca, biorąc pod uwagę lokalizacje serwera.

Wyniki testu mówią same za siebie w tym przypadku to hostingi CyberFolks, Zenbox oraz dhosting.pl, można uznać za dobry wybór pod stronę firmową. Dużą rolę na narzut w tym teście miała lokalizacja serwera testowego, dlatego czasy w rzeczywistości są znacznie mniejsze dla odbiorców znajdujących się na terenie polski. 

Wyniki testu Pingdom tools

Wykonane zostały testy wczytywania się stron za pomocą Pingdom tools, jest to kolejne narzędzie dostępne z poziomu  przeglądarki. Narzędzie bierze pod uwagę wiele czynników, wpływających na czas wczytywania się strony i podpowiada użytkownikom, co można poprawić, aby osiągnąć lepsze wyniki. Dla każdej z kategorii wystawiana jest ocena wydajności. Narzędzie bada i określa w procentach rozmiar poszczególnych elementów składowych strony, oraz liczbę wykonanych zapytań do serwera.

Jak widać MyDevil.net oraz dhosting.pl wypadają najlepiej, co oznacza, że oferują najlepszy czas wczytywania strony. Patrząc jednak na oceny końcowe dostępne w tabelce to Zenbox i dhosting.pl osiągają najlepszą ocenę wydajności, warto podkreślić, że wszystkie strony były identyczne i nie było dodatkowych czynników mogących wpływać na ocenę. 

HOSTING OCENA WYDAJNOŚCI
zenbox96
dhosting.pl95
cyber folks94
atthost93
nazwa.pl85
lh.pl85
smarthost85
home.pl85
mydevil83
KEI83

W tej kategorii dhosting.pl wypada najlepiej, uzyskując najlepszy wynik czasu wczytywania oraz zgarniając drugie miejsce za ocenę wydajności.

Testy przeprowadzone za pomocą wtyczki Performance Tester

Przeprowadzenie tego testu całkowicie wyklucza działanie cache po stronie serwera, sam test wykonuje serie operacji na bazach danych, dlatego ten test jest dość miarodajny i symuluje rzeczywisty ruch na stronach.

Krótki opis od twórcy wtyczki – sam test składa się z operacji:

 • 100.000 działań matematycznych, 
 • 100.000 zmian w danych typu tekstowego
 • 1,000,000 iteracji pętli
 • 1,000,000 instrukcji warunkowych
 • Operacje na MySQL (connect, select, version, encode) – czyli podstawowe funkcje MySQL oraz 1,000,000 iteracji ENCODE() 
 • 250 operacji na bazach danych w postaci insert, select, update oraz delete

Celem tego testu jest pokazanie wydajności poszczególnych hostingów pod dużym obciążeniem, co jest mocno zależne od oprogramowania serwerowego i sprzętu, jakim posługuje się usługodawca. Pod uwagę brany jest całkowity czas wykonywania powyższych operacji oraz liczba wykonanych zapytań na minutę.

Poniższa grafika przedstawia wyniki przeprowadzonych testów.

Wyniki wskazują, iż MyDevil.net najlepiej sobie w tym przypadku poradził z wykonaniem zapytań w najkrótszym czasie, natomiast smarthost oraz atthost wykonał zapytania w czasie poniżej sekundy. Łatwo zauważyć, że większość hostingów ma podobne do siebie wyniki i mogą przetworzyć dużą liczbę operacji na sekundę, dzięki czemu nie będzie dużych opóźnień przy wykonywaniu codziennych czynności stronach, takich jak publikacje składanie zamówień itp.

Testy ładowania strony przeprowadzone wtyczką WP Performance Tester

Wtyczka mierzy podstawowe czynniki takie jak, czas odpowiedzi serwera, czas pierwszego załadowania strony oraz całkowity czas ładowania strony. Grafika posortowana jest według całkowitego czasu ładowania strony, od najkrótszego do najdłuższego. Dodatkowo kreskami oznaczone są najlepsze czasy dla poszczególnych etapów wczytywania się strony.

MyDevil.net najszybciej wczytał całą stronę testową, przy czym wynik pierwszej odpowiedzi serwera oraz wyświetlenia strony był gorszy od pozostałych. 

Jakie to ma znaczenie? Otóż w takim przypadku odwiedzający musi czekać na pokazanie się treści na stronach. W tym przypadku mimo dłuższego czasu wczytywania się strony cyber_Folks z praktycznego punktu widzenia wypada najlepiej. Szybkie zaprezentowanie strony odbiorcy ogranicza zjawisko porzucenia strony.

Doświadczenia z korzystania z panelu klienta

W tej sekcji podzielę się doświadczeniami podczas korzystania z każdego z paneli klienta. Oczywiście jest to mocno subiektywna ocena, dlatego też warto sprawdzić, czy poniższe uwagi mogą mieć wpływ na wybór hostingu.

HOSTINGUWAGI
MyDevil.netUsługa ta niestety jest mocno rozbita między panelami. Wszystko znajduje się na różnych panelach klienta. Istnieje odrębny panel płatności, a sam panel zarządzania serwerem znajduje się na jednym z wielu paneli. Obecnie paneli jest ich 45, przy zarejestrowanym koncie należy pamiętać numer panelu, aby móc się zalogować.
Sam panel płatności przysparza problemy, ciężko jest dokonać płatności, nie można podejrzeć złożonego zamówienia lub do niego wrócić.

Warto zwrócić uwagę: Hosting przewiduje limity w postaci, procentu procesów PHP oraz liczby procesów systemowych. Dodatkowo usługodawca zabrania uruchamiania wyszczególnionych przez nich aplikacji i oprogramowania.
lh.plWidok panelu nie skaluje się do rozdzielczości ekranu, w obecnych czasach gdy powszechnie można spotkać monitory o rozdzielczości 4K, a monitor z rozdzielczością Full HD to standard, jest to trudne do zrozumienia. Sam panel na monitorze Full HD zajmuje 20% okna, resztą jest białe tło. Dodatkowym minusem jest to, że w ofercie nie otrzymamy darmowej domeny do testów.

Warto zwrócić uwagę: Hosting stosuje miesięczny limit transferu, informacja jest ukryta w regulaminie, wykorzystanie jest mierzone i dostępne w panelu w sekcji „serwery”, „wygenerowany transfer”.
cyber_FolksPonownie wiele paneli klienta, jeden do płatności, drugi wysłany mailem do panelu serwera. Własne hasło do bazy danych wyświetlane jest w panelu klienta, po wybraniu przycisku zapisz. Co oznacza, że formularz wysyła to hasło w sposób niezaszyfrowany do serwera.
W celu zalogowania się do panelu klienta należy podać adres strony www, jest to kolejna informacja, jaką trzeba zapamiętać.

Warto zwrócić uwagę: Pakiet posiada pewne ograniczenia, o których warto wiedzieć, maksymalny limit dla procesu PHP to 512 MB, w przypadku połączeń po HTTP to 1000.
W wybranym przez nas pakiecie, można mieć tylko 15 procesów PHP/CGI/CRON. Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do bazy danych to 20 aktywnych połączeń.
nazwa.plKolejny hosting z wieloma panelami do logowania. Jeden w przypadku płatności drugi w przypadku zarządzania serwerem active.admin. Panel jest mało intuicyjny i trzeba się go nauczyć.

Warto zwrócić uwagę: Ze względu, że jest to chmura, jest tutaj wiele ograniczeń i limitów, przykładowo podczas wykonywania testów wydajności przekroczony został limit dzienny połączeń do bazy danych.
home.plUruchomienie usługi w przypadku tego usługodawcy zajmuje godzinami od zaksięgowania, płatności, sam panel klienta wiesza się i generuje błędy.

Warto zwrócić uwagę: Tak jak w przypadku pozostałych usługodawców natkniemy się na wiele limitów, mimo prezentowanej najwyższej ceny za pakiet podstawowy.
kei.plNadal spotkamy dwa panele klienta, lecz w tym przypadku są one połączone i jedynie musimy przejść do panelu zarządzania serwerem za pomocą przycisku.
Mało intuicyjny proces tworzenia baz danych oraz przypisywania użytkownika.

Dodanych jest szereg udogodnień takich jak edytor htaccess, panel do instalacji certyfikatów SSL.

Warto zwrócić uwagę: Usługa posiada, znaczne ograniczenia co do limitów zużycia CPU i liczby uruchomionych procesów.
atthostBardzo przyjemny wizualnie panel, zintegrowany i podzielony na poszczególne kategorie, dzięki czemu można w łatwy sposób wszystkim zarządzać z jednego miejsca. 

Warto zwrócić uwagę: Sam hosting wprowadza szereg limitów, lecz większość z nich nie powinny być osiągalne dla użytkownika
smarthostHosting zarządzany jest ze znanego w środowisku rozwiązania w postaci cPanel, dlatego jego użyteczność jest na dość wysokim poziomie.

Warto zwrócić uwagę: Brak znanych limitów po stronie serwera
ZenboxBardzo czytelny i przejrzysty panel klienta, łatwy w użytkowaniu, wszystko jest zarządzane z jednego miejsca.
Możliwość instalacji własnego certyfikatu SSL, lub wygenerowania Let’s Encrypt, dodatkowo udostępnionych jest szereg narzędzi ułatwiających codzienne prace na usłudze.

Warto zwrócić uwagę: W przypadku tego hostingu, mimo jednej z najwyższych cen za pakiet, istnieją ograniczenia co do liczby odwiedzających w skali miesiąca oraz limity transferu
dhosting.plNajnowszy panel klienta jest jednym z najbardziej przyjaznych dla użytkownika, wszystko mamy w jednym miejscu, uporządkowane i podzielone na odpowiednie sekcje. Mamy dostęp do panelu statystyk i wykresy za okres do 7 dni wstecz. Z poziomu tego panelu można konfigurować i zarządzać usługą CloudFlare.

Hosting oferowany jest bez limitów parametrów i dodatkowych ograniczeń.

Warto zwrócić uwagę: Jedyny limit, jaki można spotkać to 100 IOPS. Bark możliwości zarządzania plikami htaccess z poziomu panelu klienta.

Najlepszy dostawca usług hostingowych

Na podstawie wykonanych testów oraz objętych miejsc przy każdym etapie zostały zaliczone punkty od 1 do 10 dla każdej kategorii. Liczba skumulowanych punktów została zsumowana i na tej podstawie został określony ranking hostingów:

Jak widać, na podium znalazły się trzy firmy hostingowe Zenbox, dhosting.pl, cyber_Folks wybrane pakiety są mocno zbliżone cenowo, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jest to opłata roczna. Warto zainteresować się ofertami wszystkich powyższych firm i dokonać ostatecznej oceny samodzielnie.

Jako podsumowanie wrzucam jeszcze raz zestawienie cen testowanych pakietów:

 • Zenbox to koszt 344.40 zł brutto rocznie
 • dhosting.pl 246 zł brutto rocznie
 • cyber_Folks to koszt 293,97 zł brutto rocznie